Privacy verklaring

INLEIDING

 

Uw privacy is belangrijk voor Modular Lighting Instruments.

 

We hebben dit privacybeleid (ook het “beleid” genoemd) op een eenvoudige en begrijpelijke manier opgesteld, zodat u kunt begrijpen wie we zijn, welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen, waarom we die verzamelen en wat we ermee doen. Denk eraan dat persoonlijke gegevens (in dit beleid ook “gegevens” of “uw gegevens” genoemd) alle informatie of groep informatie betekent op basis waarvan we u, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk kunnen identificeren, in het bijzonder met verwijzing naar een identificatie, bijv. voor- en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer enz.

 

Denk eraan dat aangezien Modular Lighting Instruments een internationaal bedrijf is, dit beleid vervangen of aangevuld kan worden om aan de lokale vereisten te voldoen, evenals om u extra informatie te geven over hoe we uw gegevens verwerken via specifieke producten, diensten, systemen of toepassingen van Modular Lighting Instruments.

 

We raden u ten stelligste aan even de tijd te nemen om dit beleid volledig te lezen.

Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, geef ons uw gegevens dan niet.

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

 

Dit beleid gaat over hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken bijv. wanneer u:

 • onze websites voor consumenten en consumentgerichte websites, toepassingen of sociale media bezoekt of gebruikt;
 • onze producten, diensten, systemen of toepassingen koopt en gebruikt;
 • zich abonneert op onze nieuwsbrieven;
 • ons uw goederen of diensten aanbiedt;
 • contact opneemt met onze klantendienst;
 • deelneemt aan onze bedrijfsevenementen;
 • een bezoek brengt aan ons bedrijf;

of wanneer u anderszins met ons in contact komt in uw hoedanigheid als consument, zakelijke klant, partner, (sub)leverancier, aannemer of andere persoon met een zakelijke relatie met ons. 

 

WIE IS MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS?

 Modular Lighting Instruments is al bijna 40 jaar een echte pionier in de wereld van architecturale verlichting. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Roeselare. Modular Lighting Instruments - PITS nv is sinds 2006 een dochteronderneming van Philips Lighting in volledige eigendom.

 

WELKE SOORTEN GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U?

Afhankelijk van wie u bent (bijv. klant, consument, leverancier, zakenpartner, enz.) en hoe u in contact komt met ons (bijv. online, offline, telefonisch, enz.) kunnen we verschillende soorten gegevens over u verwerken. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze websites voor consumenten en consumentgerichte websites, toepassingen of sociale media bezoekt of gebruikt, onze producten, diensten, systemen of toepassingen koopt en gebruikt, zich abonneert op onze nieuwsbrieven, een software-update downloadt, ons uw goederen of diensten aanbiedt, contact opneemt met onze klantendienst, deelneemt aan onze bedrijfsevenementen of onze wedstrijden, promoties en enquêtes of op een andere manier contact met ons opneemt.

 

Hieronder staat een overzicht van de categorieën van gegevens die wij kunnen verzamelen:

 

Informatie die u ons rechtstreeks verstrekt

Categorieën van gegevens

Voorbeelden van soorten gegevens

Gegevens voor persoonlijke identificatie

Voornaam, familienaam, aanspreektitel, geboortedatum

Contactinformatie

E-mailadres, telefoonnummer, adres, land

Inloggegevens account

Gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingscodes

Foto’s en/of video’s waarop u herkenbaar bent

Foto’s geüpload naar accounts van Philips Lighting of anderszins aan ons verstrekt

Financiële gegevens

Kredietkaartgegevens, bankrekeninggegevens

Alle andere informatie die u vrijwillig beslist te delen met Philips Lighting of diens partners

Feedback, meningen, beoordelingen, opmerkingen, geüploade bestanden, interesses, informatie verstrekt voor onze due diligence-procedure (grondig onderzoek)

Tot slot, wanneer u onze gebouwen bezoekt, kunnen wij uw gegevens om veiligheidsredenen ook registreren via video of ander elektronisch, digitaal of draadloos bewakingssysteem of -apparaat (bijv. CCTV).

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt of onze toepassingen gebruikt, zich abonneert op onze nieuwsbrieven of op een andere manier in contact komt met ons via onze digitale kanalen, kunnen we naast de informatie die u ons rechtstreeks verstrekt, ook informatie verzamelen die ons door uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat wordt doorgestuurd. Zo kunnen we bijvoorbeeld het volgende verzamelen:

Categorieën van gegevens

Voorbeelden van soorten gegevens

Informatie over apparaat

Hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaatidentificatie, MAC-adres, IP-adres, versie besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de diensten

Loggegevens

Tijd en duur van uw gebruik van ons digitaal kanaal of product

Locatiegegevens 

Uw werkelijke locatie (afgeleid van uw IP-adres of andere op locatie gebaseerde technologieën) die verzameld kan worden wanneer u op locatie gebaseerde producten of functies inschakelt zoals via onze apps

Andere informatie over uw gebruik van onze digitale kanalen of producten

Apps die u gebruikt of websites die u bezoekt, links waarop u klinkt in onze e-mails met reclame, gegevens van bewegingssensoren

Informatie die we kunnen verzamelen van andere bronnen

 

Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen we, naast onze websites, toepassingen en andere digitale kanalen, ook informatie over u verkrijgen via andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke partners voor marketing, socialemediaplatforms en andere derde partijen. Als u er bijvoorbeeld, afhankelijk van uw instellingen voor sociale media, voor kiest uw socialemedia-account te koppelen aan uw Modular Lighting Instruments-account, worden bepaalde gegevens van uw socialemedia-account met ons gedeeld, wellicht inclusief gegevens die deel uitmaken van uw profiel.

 

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

 

We kunnen uw gegevens om verschillende legitieme redenen en zakelijke doeleinden gebruiken.

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor we uw gegevens kunnen verwerken:

Doeleinden

Voorbeelden

Beoordeling en (her)screening van (potentiële) klanten, leveranciers en/of zakenpartners

Uitvoeren van due diligence (grondig onderzoek)

Afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten 

Verkoop, facturatie, verzending van producten of diensten, registratie voor mobiele apps of websites, garantie, servicecommunicatie, accountbeheer

Ondersteuning bieden (op uw verzoek)

Ondersteuning bieden via communicatiekanalen, zoals klantendienst of contactcentrum

Direct marketing 

Stimuleren van contacten met consumenten en/of zakelijke klanten (alleen in bepaalde landen), marketing via e-mail, marktonderzoek, uw ervaring personaliseren door producten en aanbiedingen op maat voor te stellen (zoals op onze websites, toepassingen en in andere communicaties)

Beveiliging en bescherming van onze belangen/middelen

Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen opzetten en onderhouden, interne audits en onderzoeken uitvoeren, beoordelingen uitvoeren om belangenconflicten te verifiëren

Naleving van wettelijke verplichtingen

Gegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten zoals van toepassing in alle landen waar we werkzaam zijn, zoals belastingvermindering en aftrek van nationale verzekering, registraties bijhouden en rapportageverplichtingen, nalevingsaudits uitvoeren, naleving van overheidsinspecties en andere verzoeken van de overheid of andere openbare autoriteiten, reageren op juridische procedures zoals dagvaardingen, wettelijke rechten en rechtsmiddelen nastreven, en eventuele interne klachten of claims beheren

Verweer tegen juridische vorderingen

Opzetten, uitoefenen of verweer tegen juridische vorderingen waaraan we, eventueel, worden onderworpen

Als we u vragen ons uw gegevens te verstrekken, maar u ervoor kiest dat niet te doen, kunnen we u in sommige gevallen niet de volledige functies van onze producten, diensten, systemen of toepassingen bieden. We kunnen wellicht ook niet reageren op eventuele verzoeken die u hebt.

 

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR MARKETING?

Modular Lighting Instruments en andere relevante partners van Philips Lighting kunnen u regelmatig promotionele berichten over hun producten, diensten, evenementen en promoties sturen.

Dergelijke promotionele berichten kunnen het merk “MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS” gebruiken en kunnen u via verschillende kanalen toegestuurd worden, zoals: e-mail, telefoon, sms, tekstberichten, mailing via de post, sociale netwerken van derden.

Om u de beste gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden, kunnen deze berichten soms afgestemd worden op uw voorkeuren (bijvoorbeeld zoals u hebt aangegeven, zoals we hebben afgeleid van uw bezoeken aan de website of op basis van de links waarop u klikt in onze e-mails).

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving vragen we uw toestemming voordat we de bovenstaande activiteiten starten. Bovendien bieden we u de kans om uw toestemming op elk moment in te trekken (opt-out)

In het bijzonder kunt u zich steeds uitschrijven (opt-out) om geen e-mails in verband met marketing meer te ontvangen via de instructies voor uitschrijven in elke e-mail. Als u kunt inloggen bij een account van Modular Lighting Instruments, krijgt u wellicht de optie om uw communicatievoorkeuren te wijzigen in het betreffende deel van onze website of toepassing. U kunt steeds contact met ons opnemen (de contactgegevens staan hieronder in het deel “Wat zijn uw opties?”) om u uit te schrijven (opt-out) en geen e-mailberichten in verband met marketing meer te ontvangen.

Denk eraan dat zelfs als u zich uitschrijft om geen marketingberichten meer te ontvangen, u wellicht nog steeds administratieve berichten van ons kunt ontvangen, zoals technische updates van onze producten, orderbevestigingen, meldingen over uw accountactiviteiten en andere belangrijke kennisgevingen.

 

OP WELKE WETTELIJKE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

 

Voor de verwerking van uw gegevens kunnen we steunen op verschillende wettelijke gronden, waaronder:

 • Uw toestemming (alleen indien bij wet vereist of toegestaan). Als we op uw toestemming steunen als wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken;
 • De noodzaak om een contractuele relatie met u aan te gaan en om onze verplichtingen in het kader van een contract uit te voeren;
 • De noodzaak voor ons om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en het opzetten, uitoefenen of onszelf verdedigen tegen juridische vorderingen;
 • De noodzaak om onze legitieme interesses na te streven, inclusief:

o Garanderen dat onze netwerken en informatie veilig zijn

o Administratie en algemeen zakendoen binnen het bedrijf

o Om vermoedelijke of werkelijke overtredingen van de wet, inbreuken op een contract van een zakelijke klant, of het niet-voldoen aan de Algemene zakelijke principes van Philips Lighting of andere beleidslijnen van Philips Lighting te voorkomen of te onderzoeken;

 • De noodzaak om uw verzoeken te beantwoorden;
 • De noodzaak om de vitale belangen van elk persoon te beschermen;
 • Elke andere wettelijke basis die is toegestaan door de lokale wetgeving.

WANNEER DELEN WE UW GEGEVENS?

 We delen uw gegevens niet, behalve in de uitzonderlijke situaties die hieronder beschreven zijn.

Indien het nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit beleid staan, kunnen we uw gegevens aan de volgende entiteiten bekendmaken:

 • Partners van Philips Lighting: omwille van onze globale aard kunnen uw gegevens met bepaalde partners van Philips Lighting gedeeld worden. Toegang tot uw gegevens binnen Philips Lighting wordt uitsluitend toegekend aan personen die deze gegevens moeten kennen;
 • Leveranciers van diensten: zoals vele bedrijven kunnen we bepaalde activiteiten voor gegevensverwerking uitbesteden aan vertrouwde externe dienstenleveranciers om functies uit te voeren en diensten aan ons te leveren, zoals leveranciers van IT-diensten, leveranciers van consulting, leveranciers van verzenddiensten;
 • Zakenpartners: we kunnen uw gegevens delen met vertrouwde zakenpartners, zodat zij u de gevraagde diensten kunnen leveren;
 • Openbare en overheidsautoriteiten: indien bij wet vereist, of indien nodig om onze rechten te beschermen, kunnen we uw gegevens delen met regulerende entiteiten of entiteiten met jurisdictie over Philips Lighting.
 • Professioneel adviseurs en anderen: we kunnen uw gegevens delen met andere partijen, inclusief professioneel adviseurs, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, auditeurs, advocaten, boekhouders, andere professioneel adviseurs.
 • Andere partijen in verband met zakelijke transacties: we kunnen ook, van tijd tot tijd, uw gegevens delen in de loop van zakelijke transacties, zoals tijdens een verkoop of een zakelijke activiteit of als onderdeel van een zakelijke activiteit met een ander bedrijf, of elke reorganisatie, fusie, joint venture of andere beschikking van ons bedrijf, activa of aandelen (inclusief in verband met bankroet of soortgelijke procedures).

 

WANNEER DRAGEN WE UW GEGEVENS OVER NAAR HET BUITENLAND?

 Omwille van onze globale aard kunnen gegevens die u ons verstrekt, overgedragen worden naar of geopend worden door partners van Philips Lighting en vertrouwde derde partijen in verschillende landen wereldwijd. Bijgevolg kunnen uw gegevens buiten het land waar u woont verwerkt worden, als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden die beschreven zijn in dit beleid.

Als u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte woont, kunnen we uw gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. De Europese Commissie erkent dat sommige van deze landen adequate bescherming bieden. Met betrekking tot de overdracht van de Europese Economische Ruimte naar andere landen waarvan de Europese Commissie niet erkent dat ze adequate bescherming bieden, hebben we adequate maatregelen opgezet om uw gegevens te beschermen, zoals organisatorische en juridische maatregelen (bijv. bindende bedrijfsregels en door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractclausules). U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met het Philips Lighting Privacy Office (de contactgegevens staan hieronder in het deel “Wat zijn uw opties?”).

 

HOE LANG HOUDEN WE UW GEGEVENS BIJ?

 We houden uw gegevens zo lang bij als nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor de gegevens verzameld werden (zie voor meer informatie over deze doeleinden hierboven “Hoe gebruiken we uw gegevens?”). Denk eraan dat in sommige situaties een langere bewaarperiode bij wet vereist of toegestaan kan zijn. De criteria die gebruikt worden om onze bewaarperiodes te bepalen zijn onder meer:

 • Hoe lang zijn de gegevens nodig om u onze producten of diensten aan te bieden of onze activiteiten uit te voeren?
 • Hebt u een account bij ons? In dat geval houden we uw gegevens bij zolang uw account actief is of zolang nodig is om u de diensten aan te bieden.
 • Hebben we wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichtingen om uw gegevens bij te houden? Voorbeelden daarvan zijn wetten over verplicht bijhouden van gegevens in het toepasselijke rechtsgebied, opdracht van de overheid om gegevens bij te houden met betrekking tot een onderzoek, of gegevens die omwille van een rechtszaak bijgehouden moeten worden.

 

HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS?

 Om uw gegevens te beschermen, nemen we gepaste maatregelen die stroken met de toepasselijke wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, inclusief eisen dat onze dienstenleveranciers gepaste maatregelen gebruiken om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van uw gegevens te beschermen.  Afhankelijk van de technologie, de kosten van de uitvoering en de aard van de te beschermen gegevens, zetten we technische en organisatorische maatregelen op om risico’s te voorkomen, zoals vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang tot uw gegevens.

 

WAT ZIJN UW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 We willen u er graag aan herinneren dat het uw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen, naar beste vermogen, dat de gegevens die u ons verstrekt accuraat, volledig en actueel zijn. Als u bovendien gegevens van anderen met ons deelt, is het uw verantwoordelijkheid dergelijke gegevens te verzamelen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten. Indien u ons gegevens van andere personen verstrekt, dient u hen bijvoorbeeld te informeren over de inhoud van dit beleid en dient u hun toestemming te verkrijgen.

 

WAT ZIJN UW OPTIES?

We streven ernaar u toegang te geven tot uw gegevens. Doorgaans kunt u uw gegevens autonoom beheren (bijv. door in te loggen bij uw account) en de gegevens bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen.  In dat geval raden we u ten stelligste aan uw gegevens te beheren. 

U kunt steeds contact opnemen met ons Privacy Office als u het volgende wilt doen:

 • de gegevens die u ons hebt verstrekt controleren, wijzigen of verwijderen (in zoverre als Modular Lighting Instruments dergelijke gegevens niet anderszins mag of moet bijhouden);
 • bezwaar aantekenen tegen bepaalde acties voor gegevensverwerking (bijv. uitschrijven (opt-out) om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen);
 • een kopie van uw gegevens ontvangen (in een formaat dat algemeen leesbaar is op machines, in zoverre als dat door de toepasselijke wetgeving is vereist);
 • ons andere vragen stellen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens door Modular Lighting Instruments

 

De contactgegevens van ons Privacy Office zijn:

 • Adres: Modular Lighting Instruments - T.a.v.: Privacy Office – Armoedestraat 71, B-8800 Roeselare, België of
 • E-mailadres: welcome@supermodular.com.

 

We doen ons best om uw verzoek snel en kosteloos te verwerken, behalve indien dit onevenredige inspanningen zou vergen. In sommige gevallen kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen beantwoorden. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u hebt ontvangen, kunt u uw klacht doorgeven aan de relevante regelgever in uw rechtsgebied.

 

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR TRACERING?

Lees ons Cookiebeleid (te vinden op onze website) voor meer informatie over hoe we cookies en andere technologieën voor tracering gebruiken.

 

VERZAMELEN WE GEGEVENS VAN KINDEREN?

 We verzamelen niet doelbewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

 • Speciale opmerking aan kinderen jonger dan 16 jaar: als u jonger bent dan 16 jaar, raden we aan dat u erover praat met uw ouder of voogd en diens toestemming verkrijgt voordat u gegevens met ons deelt;
 • Speciale opmerking aan ouders van kinderen jonger dan 16 jaar: we raden aan dat u het gebruik van onze producten, systemen, diensten, toepassingen (inclusief websites en andere digitale kanalen) door uw kinderen controleert en opvolgt, om ervoor te zorgen dat uw kind geen persoonlijke gegevens met ons deelt zonder uw toestemming te vragen.

 

WANNEER ZULLEN ER UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID ZIJN?

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen.

De recentste versie van dit beleid geldt voor ons gebruik van uw gegevens en is te vinden op onze website.