Bijgewerkt in juli 2020

 

Uw privacy is belangrijk voor Modular Lighting Instruments

We hebben dit privacybeleid (ook het “beleid” genoemd) op een eenvoudige en begrijpelijke manier opgesteld, zodat u kunt begrijpen wie we zijn, welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen, waarom we die verzamelen en wat we ermee doen. Denk eraan dat persoonlijke gegevens (in dit beleid ook “gegevens” of “uw gegevens” genoemd) alle informatie of groep informatie betekent op basis waarvan we u, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk kunnen identificeren, in het bijzonder met verwijzing naar een identificatie, bijv. voor- en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer enz.

Denk eraan dat aangezien Modular Lighting Instruments een internationaal bedrijf is, dit beleid vervangen of aangevuld kan worden om aan de lokale vereisten te voldoen, evenals om u extra informatie te geven over hoe we uw gegevens verwerken via specifieke producten, diensten, systemen of toepassingen van Modular Lighting Instruments.

We raden u ten stelligste aan even de tijd te nemen om dit beleid volledig te lezen. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, geef ons uw gegevens dan niet.

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit beleid gaat over hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer u:

 • Onze websites voor consumenten en consumentgerichte websites, toepassingen of sociale media bezoekt of gebruikt
 • Onze producten, diensten, systemen of toepassingen koopt en gebruikt
 • Zich abonneert op onze nieuwsbrieven
 • Ons uw goederen of diensten aanbiedt
 • Contact opneemt met onze klantendienst
 • Deelneemt aan onze bedrijfsevenementen
 • Ons bedrijf bezoekt of op een andere manier contact met ons opneemt in uw hoedanigheid als consument, zakelijke klant, partner, (sub)leverancier, aannemer of andere persoon met een zakelijke relatie met ons

Wie is Modular Lighting Instruments?

Modular Lighting Instruments (“Modular”) is al bijna 40 jaar een echte pionier in de wereld van architecturale verlichting. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Roeselare, België. Modular is sinds 2006 een dochteronderneming van Signify nv in volledige eigendom.

 

Welke soorten gegevens verzamelen we over u?

Afhankelijk van wie u bent (bijv. klant, consument, leverancier, zakenpartner, enz.) en hoe u in contact komt met ons (bijv. online, offline, telefonisch, enz.) kunnen we verschillende soorten gegevens over u verwerken. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze websites voor consumenten en consumentgerichte websites, toepassingen of sociale media bezoekt of gebruikt, onze producten, diensten, online hulpmiddelen, systemen of toepassingen koopt en gebruikt, zich abonneert op onze nieuwsbrieven, een software-update installeert, ons uw goederen of diensten aanbiedt, contact opneemt met onze klantendienst, deelneemt aan onze bedrijfsevenementen of onze wedstrijden, promoties en enquêtes of op een andere manier contact met ons opneemt.

Hieronder staat een overzicht van de categorieën van gegevens die wij kunnen verzamelen:

 

Informatie die u ons rechtstreeks verstrekt

GEGEVENSCATEGORIEËN

VOORBEELDEN VAN SOORTEN GEGEVENS

Gegevens voor persoonlijke identificatie Voornaam, familienaam, aanspreektitel, geboortedatum
Contactinformatie E-mailadres, telefoonnummer, adres, land
Inloggegevens account Gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingscodes
Foto’s en/of video’s waarop u herkenbaar bent Foto’s geüpload naar accounts van Modular of anderszins aan ons verstrekt
Financiële gegevens Kredietkaartgegevens, bankrekeninggegevens

Alle andere informatie die u vrijwillig beslist te delen met ons, Signify of diens partners

Feedback, meningen, beoordelingen, opmerkingen, geüploade bestanden, interesses, informatie verstrekt voor onze due diligence-procedure (grondig onderzoek)

Tot slot, wanneer u onze gebouwen bezoekt, kunnen wij uw gegevens om veiligheidsredenen ook registreren via video of ander elektronisch, digitaal of draadloos bewakingssysteem of -apparaat (bijv. CCTV).

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt of onze toepassingen gebruikt, zich abonneert op onze nieuwsbrieven of op een andere manier in contact komt met ons via onze digitale kanalen, kunnen we naast de informatie die u ons rechtstreeks verstrekt, ook informatie verzamelen die ons door uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat wordt doorgestuurd. Zo kunnen we bijvoorbeeld het volgende verzamelen:

GEGEVENSCATEGORIEËN

VOORBEELDEN VAN SOORTEN GEGEVENS

Informatie over apparaat Hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaatidentificatie, MAC-adres, IP-adres, versie besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de diensten
Loggegevens Tijd, duur en manier van uw gebruik van ons digitaal kanaal of producten en diensten of producten en diensten verbonden met de onze
Locatiegegevens Uw werkelijke locatie (afgeleid van uw IP-adres, Bluetooth beacons of identificatoren of andere op locatie gebaseerde technologieën) die verzameld kan worden wanneer u op locatie gebaseerde producten of functies inschakelt zoals via onze apps of informatie over armaturen die is opgeslagen in het product
Andere informatie over uw gebruik van onze digitale kanalen of producten Apps die u gebruikt of websites die u bezoekt, links waarop u klinkt in onze e-mails met reclame, gegevens van bewegingssensoren


Informatie die we kunnen verzamelen van andere bronnen

Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen we, naast onze websites, toepassingen en andere digitale kanalen, ook informatie over u verkrijgen via andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke partners voor marketing, socialemediaplatforms en andere derde partijen. Als u er bijvoorbeeld, afhankelijk van uw instellingen voor sociale media, voor kiest uw socialemedia-account te koppelen aan uw Modular-account, worden bepaalde gegevens van uw socialemedia-account met ons gedeeld, wellicht inclusief gegevens die deel uitmaken van uw profiel. Als u met ons communiceert via Social Network Services (‘SNS’) kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met dit Beleid. Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van welke persoonlijke gegevens u hebt verstrekt aan het SNS (zoals uw naam, e-mailadres en andere gegevens die u openbaar ter beschikking hebt gesteld) bij de aanmaak van uw account. Denk eraan dat de informatie die we verzamelen van en via een SNS kan afhangen van de privacy-instellingen die u hebt ingesteld bij het SNS en de machtigingen die u ons verleent met betrekking tot het koppelen van uw account met onze producten of diensten voor uw account met een SNS. Uw interacties met derden via een SNS of soortgelijke functies worden geregeld door het respectievelijke privacybeleid van deze derden en uw overeenkomst met het SNS. U erkent dat u het recht hebt uw SNS-account te gebruiken voor het hierin beschreven doel zonder dat u inbreuk pleegt op een van de algemene bepalingen die het SNS regelen.

 

Informatie die we kunnen verzamelen van verschillende bronnen naar uw profiel

Als u ons hebt aangegeven dat u gepersonaliseerde communicatie voor direct marketing wenst te ontvangen, kunnen we gegevens van verschillende bronnen (zowel intern als extern) verzamelen om uw voorkeuren en interesses beter te begrijpen en om u meer relevante communicatie te kunnen aanbieden. U kunt steeds bezwaar tegen deze activiteiten aantekenen door u ertegen te verzetten. In het bijzonder kunt u zich steeds uitschrijven (opt-out) om geen e-mails in verband met marketing meer te ontvangen via de instructies voor uitschrijven in elke e-mail. Als u kunt inloggen bij een account van Signify, krijgt u wellicht de optie om uw communicatievoorkeuren te wijzigen in het betreffende deel van onze website of toepassing. U kunt steeds contact met ons opnemen (de contactgegevens staan hieronder in het deel Wat zijn uw opties?) om u uit te schrijven (opt-out) en geen e-mailberichten in verband met marketing meer te ontvangen.

 

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We kunnen uw gegevens om verschillende legitieme redenen en zakelijke doeleinden gebruiken.

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor we uw gegevens kunnen verwerken:

DOELEINDEN

VOORBEELDEN

Beoordeling en (her)screening van (potentiële) klanten, leveranciers en/of zakenpartners

 

Uitvoeren van due diligence (grondig onderzoek)
Afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten Verkoop, facturatie, verzending van producten of diensten, registratie voor mobiele apps of websites, garantie, servicecommunicatie, accountbeheer
Ondersteuning bieden (op uw verzoek) Ondersteuning bieden via communicatiekanalen, zoals klantendienst of contactcentrum
Direct marketing Stimuleren van contacten met consumenten en/of zakelijke klanten (alleen in bepaalde landen), marketing via e-mail en/of digitaal, marktonderzoek, uw ervaring personaliseren door producten en aanbiedingen op maat voor te stellen, afgestemd op uw voorkeuren, interesses of profiel (zoals op onze websites, toepassingen en in andere communicatiekanalen)
Beveiliging en bescherming van onze belangen/middelen Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen opzetten en onderhouden, interne audits en onderzoeken uitvoeren, beoordelingen uitvoeren om belangenconflicten te verifiëren
Naleving van wettelijke verplichtingen Gegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten zoals van toepassing in alle landen waar we werkzaam zijn, zoals belastingvermindering en aftrek van nationale verzekering, registraties bijhouden en rapportageverplichtingen, nalevingsaudits uitvoeren, naleving van overheidsinspecties en andere verzoeken van de overheid of andere openbare autoriteiten, reageren op juridische procedures zoals dagvaardingen, wettelijke rechten en rechtsmiddelen nastreven, en eventuele interne klachten of claims beheren
Verweer tegen juridische vorderingen Opzetten, uitoefenen of verweer tegen juridische vorderingen waaraan we, eventueel, worden onderworpen
Productontwikkeling Om de diensten, producten, online diensten, toepassingen en communicatie voor u en anderen te verbeteren

Als we u vragen ons uw gegevens te verstrekken, maar u ervoor kiest dat niet te doen, kunnen we u in sommige gevallen niet de volledige functies van onze producten, diensten, systemen of toepassingen bieden. We kunnen wellicht ook niet reageren op eventuele verzoeken die u hebt.

 

Hoe gebruiken we uw gegevens voor marketing?

Modular en andere relevante partners van Signify kunnen u regelmatig promotionele berichten over hun producten, diensten, evenementen en promoties sturen.

Dergelijke promotionele berichten kunnen het merk MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS gebruiken en kunnen u via verschillende kanalen toegestuurd worden, zoals: e-mail, telefoon, sms, tekstberichten, mailing via de post, sociale netwerken van derden.

Om u de beste gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden, kunnen deze berichten soms afgestemd worden op uw voorkeuren (bijvoorbeeld zoals u hebt aangegeven, zoals we hebben afgeleid van uw bezoeken aan de website of op basis van de links waarop u klikt in onze e-mails).

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving vragen we uw toestemming voordat we de bovenstaande activiteiten starten. Bovendien bieden we u de kans om uw toestemming op elk moment in te trekken (opt-out) om geen e-mails in verband met marketing meer te ontvangen via de instructies voor uitschrijven in elke e-mail.

In het bijzonder kunt u zich steeds uitschrijven (opt-out) om geen e-mails in verband met marketing meer te ontvangen via de instructies voor uitschrijven in elke e-mail. Als u kunt inloggen bij een Modular-account, krijgt u wellicht de optie om uw communicatievoorkeuren te wijzigen in het betreffende deel van onze website of toepassing. U kunt steeds contact met ons opnemen (de contactgegevens staan hieronder in het deel “Wat zijn uw opties?”) om u uit te schrijven (opt-out) en geen e-mailberichten in verband met marketing meer te ontvangen.

Denk eraan dat zelfs als u zich uitschrijft om geen marketingberichten meer te ontvangen, u wellicht nog steeds administratieve berichten van ons kunt ontvangen, zoals technische en/of beveiligingsupdates van onze producten, orderbevestigingen, meldingen over uw accountactiviteiten en andere belangrijke kennisgevingen.

 

Op welke wettelijke gronden gebruiken wij uw gegevens?

Voor de verwerking van uw gegevens kunnen we steunen op verschillende wettelijke gronden, waaronder:

 • Uw toestemming (alleen indien bij wet vereist of toegestaan). Als we op uw toestemming steunen als wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.
 • De noodzaak om een contractuele relatie met u aan te gaan en om onze verplichtingen in het kader van een contract uit te voeren
 • De noodzaak voor ons om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en het opzetten, uitoefenen of onszelf verdedigen tegen juridische vorderingen
 • De noodzaak om onze legitieme interesses na te streven, inclusief:
  • Garanderen dat onze netwerken en informatie veilig zijn
  • Administratie en algemeen zakendoen binnen het bedrijf
  • Vermoedelijke of werkelijke overtredingen van de wet, inbreuken op een contract van een zakelijke klant, of het niet-voldoen aan onze Integriteitscode of andere beleidslijnen van Signify voorkomen of onderzoeken
  • De noodzaak om uw verzoeken te beantwoorden
  • De noodzaak om de vitale belangen van elk persoon te beschermen
  • Elke andere wettelijke basis die is toegestaan door de lokale wetgeving

Wanneer delen we uw gegevens?

We delen uw gegevens niet, behalve in de uitzonderlijke situaties die hieronder beschreven zijn.

Indien het nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit beleid staan, kunnen we uw gegevens aan de volgende entiteiten bekendmaken:

 • Partners van Modular: omwille van onze globale aard kunnen uw gegevens met bepaalde partners van Modular gedeeld worden. Toegang tot uw gegevens binnen Modular wordt uitsluitend toegekend aan personen die deze gegevens moeten kennen.
 • Partners van Signify: omwille van onze globale aard en bedrijfsstructuur kunnen uw gegevens met bepaalde partners van Signify gedeeld worden. Toegang tot uw gegevens binnen Signify wordt uitsluitend toegekend aan personen die deze gegevens moeten kennen
 • Leveranciers van diensten: zoals vele bedrijven kunnen we bepaalde activiteiten voor gegevensverwerking uitbesteden aan vertrouwde externe dienstenleveranciers om functies uit te voeren en diensten aan ons te leveren, zoals leveranciers van IT-diensten, leveranciers van consulting, leveranciers van verzenddiensten
 • Zakenpartners: we kunnen uw gegevens delen met vertrouwde zakenpartners, zodat zij u de gevraagde diensten kunnen leveren;
 • Openbare en overheidsautoriteiten: indien bij wet vereist, of indien nodig om onze rechten te beschermen, kunnen we uw gegevens delen met regulerende entiteiten of entiteiten met jurisdictie over Modular en/of Signify
 • Professioneel adviseurs en anderen: we kunnen uw gegevens delen met andere partijen, inclusief professioneel adviseurs, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, auditeurs, advocaten, boekhouders, andere professioneel adviseurs
 • Andere partijen in verband met zakelijke transacties: we kunnen ook, van tijd tot tijd, uw gegevens delen in de loop van zakelijke transacties, zoals tijdens een verkoop of een zakelijke activiteit of als onderdeel van een zakelijke activiteit met een ander bedrijf, of elke reorganisatie, fusie, joint venture of andere beschikking van ons bedrijf, activa of aandelen (inclusief in verband met bankroet of soortgelijke procedures).

 

Wanneer dragen we uw gegevens over naar het buitenland?

Omwille van onze globale aard kunnen gegevens die u ons verstrekt, overgedragen worden naar of geopend worden door partners van Modular, partners van Signify en vertrouwde derde partijen in verschillende landen wereldwijd. Bijgevolg kunnen uw gegevens buiten het land waar u woont verwerkt worden, als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden die beschreven zijn in dit beleid.

Als u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte woont, kunnen we uw gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. De Europese Commissie erkent dat sommige van deze landen adequate bescherming bieden. Met betrekking tot de overdracht van de Europese Economische Ruimte naar andere landen waarvan de Europese Commissie niet erkent dat ze adequate bescherming bieden, hebben we adequate maatregelen opgezet om uw gegevens te beschermen, zoals organisatorische en juridische maatregelen (bijv. bindende bedrijfsregels en door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractclausules). U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met het Central Privacy Office (de contactgegevens staan hieronder in het deel Wat zijn uw opties?).

 

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden uw gegevens zo lang bij als nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor de gegevens verzameld werden (zie voor meer informatie over deze doeleinden hierboven Hoe gebruiken we uw gegevens?). Denk eraan dat in sommige situaties een langere bewaarperiode bij wet vereist of toegestaan kan zijn. De criteria die gebruikt worden om onze bewaarperiodes te bepalen zijn onder meer:

 • Hoe lang de gegevens nodig zijn om u onze producten of diensten aan te bieden of onze activiteiten uit te voeren
 • Het feit of u al dan niet een account hebt bij ons. In dat geval houden we uw gegevens bij zolang uw account actief is of zolang nodig is om u de diensten aan te bieden
 • Het feit of we wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichtingen hebben om uw gegevens bij te houden. Voorbeelden daarvan zijn wetten over verplicht bijhouden van gegevens in het toepasselijke rechtsgebied, opdracht van de overheid om gegevens bij te houden met betrekking tot een onderzoek, of gegevens die omwille van een rechtszaak bijgehouden moeten worden of bescherming tegen een mogelijke vordering

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Om uw gegevens te beschermen, nemen we gepaste maatregelen die stroken met de toepasselijke wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, inclusief eisen dat onze dienstenleveranciers gepaste maatregelen gebruiken om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van uw gegevens te beschermen. Helaas kan geen enkel systeem voor de transmissie of de opslag van gegevens gegarandeerd 100% beveiligd zijn. Afhankelijk van de technologie, de kosten van de uitvoering en de aard van de te beschermen gegevens, zetten we technische en organisatorische maatregelen op om risico’s te voorkomen, zoals vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang tot uw gegevens. Als u reden hebt om te vermoeden dat uw interactie met ons of uw Gegevens niet meer op een veilige manier worden verwerkt, neem dan onmiddellijk contact op met het Privacy Office van Signify in overeenstemming met Wat zijn uw opties? zoals hieronder beschreven.

 

Wat zijn uw verantwoordelijkheden?

We willen u er graag aan herinneren dat het uw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen, naar beste vermogen, dat de gegevens die u ons verstrekt accuraat, volledig en actueel zijn. Als u bovendien gegevens van anderen met ons deelt, is het uw verantwoordelijkheid dergelijke gegevens te verzamelen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten. Indien u ons gegevens van andere personen verstrekt, dient u hen bijvoorbeeld te informeren over de inhoud van dit beleid en dient u hun toestemming te verkrijgen.

 

Wat zijn uw opties?

We streven ernaar u toegang te geven tot uw gegevens. Doorgaans kunt u uw gegevens autonoom beheren (bijv. door in te loggen bij uw account) en de gegevens bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. In dat geval raden we u ten stelligste aan uw gegevens te beheren.

U kunt steeds contact opnemen met ons Central Privacy Office als u het volgende wilt doen:

 • De gegevens die u ons hebt verstrekt controleren, wijzigen of verwijderen (in zoverre als Modular dergelijke gegevens niet anderszins mag of moet bijhouden)
 • Bezwaar aantekenen tegen bepaalde acties voor gegevensverwerking (bijv. uitschrijven (opt-out) om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen)
 • Een kopie van uw gegevens ontvangen (in een formaat dat algemeen leesbaar is op machines, in zoverre als dat door de toepasselijke wetgeving is vereist)
 • Ons andere vragen stellen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens door Modular.
  Voor eventuele vragen of redelijke aanvragen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens bij Modular of betreffende dit Beleid in het algemeen, kunt u contact opnemen met het Central Privacy Office:

Adres: Modular Lighting Instruments - Attn: Privacy Office – Armoedestraat 71, B-8800 Roeselare, België of
E-mailadres: welcome@supermodular.com
Online: Privacy-aanvraag

Denk eraan dat communicatie via e-mail niet altijd beveiligd is. Vermeld daarom geen gevoelige informatie in uw e-mails aan ons.

We doen ons best om uw verzoek snel en kosteloos te verwerken, behalve indien dit onevenredige inspanningen zou vergen. In sommige gevallen kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen beantwoorden. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u hebt ontvangen, kunt u uw klacht doorgeven aan de relevante regelgever in uw rechtsgebied.

 

Hoe gebruiken we cookies en andere technologieën voor tracering?

Lees ons Cookiebeleid (te vinden op onze website) voor meer informatie over hoe we cookies en andere technologieën voor tracering gebruiken.

 

Verzamelen we gegevens van kinderen?

We verzamelen niet doelbewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

 

Speciale opmerking aan kinderen jonger dan 16 jaar:

Als u jonger bent dan 16 jaar, raden we aan dat u erover praat met uw ouder of voogd en diens toestemming verkrijgt voordat u gegevens met ons deelt.

 

Speciale opmerking aan ouders van kinderen jonger dan 16 jaar:

We raden aan dat u het gebruik van onze producten, systemen, diensten, toepassingen (inclusief websites en andere digitale kanalen) door uw kinderen controleert en opvolgt, om ervoor te zorgen dat uw kind geen persoonlijke gegevens met ons deelt zonder uw toestemming te vrag

 

Wanneer werken we dit privacybeleid bij?

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. De recentste versie van dit beleid geldt voor ons gebruik van uw gegevens en is te vinden op onze website.