Visueel comfort

Visueel comfort is hoe we het licht in een ruimte om ons heen waarnemen en erop reageren. Dat kan geëvalueerd worden aan de hand van berekeningen om te bepalen of de lichtomstandigheden volstaan voor een ruimte en de functies ervan. Wanneer we bij Modular Lighting Instruments een lichtplan ontwerpen, onderzoeken we ook de aanvullende kwalitatieve waarden die ons helpen begrijpen welke voordelen verlichting biedt voor de mensen die er gebruik van maken.

 

Human centric lighting

Het komt erop neer dat Human Centric Lighting (HCL) de natuurlijke cyclus van daglicht imiteert in een ruimte, wat helpt om een gezonde slaapcyclus beter te volgen. HCL helpt ook om de vereisten van de WELL-norm voor gebouwen na te leven, een kader om een cultuur van gezondheid en welzijn te promoten en te bevorderen in gebouwen en organisaties.

Terwijl we de uitgebreide mogelijkheden van mensgerichte verlichting voortdurend verkennen, hebben we al enkele projecten afgeleverd met HCL-technologieen we blijven hiermee rekening houden bij het ontwerpen van onze lichtplannen.

Human Centric lighting