Waar projectzorg om draait

Wij beheren het verlichtingsproject van onze klanten in elke fase van het proces en streven ernaar de juiste hoeveelheid van het juiste licht op de juiste plaats te creëren.

Idee

Alle projecten beginnen met een idee. In deze eerste fase bepaalt ons team wat de klant verwacht en wil bereiken. Wij focussen op de specifieke eisen voor verlichting en leggen realistische deadlines vast. Dankzij onze knowhow kunnen we het verlichtingsaspect kaderen in een groter geheel.

Concept

In de tweede fase gaat het erom het idee concreet te maken in een haalbaar concept. Belangrijk is daarbij dat we eerst de kloof bepalen tussen wat de klant verwacht en wat Modular kan leveren. We bekijken onze portfolio en beslissen of we de bestaande verlichtingsoplossingen al dan niet moeten aanpassen. Daarna bepalen we de impact van deze aanpassingen op de timing en het budget.

Validatie

In deze fase streven we ernaar de klant meerwaarde te bieden. We stemmen het concept af op het juiste verlichtingsplan, inclusief de specifieke eisen van de omgeving. We beoordelen ook de haalbaarheid van de vereiste technologie voor het project en de productontwikkeling. De laatste stap is de kosten te optimaliseren.

Levering

De laatste fase in het proces is de levering. Ons team zorgt ervoor dat het plan uitgevoerd wordt en volgt proactief de deadline en het budget op.